• لیست پژوهش های باستان شناسی

    * تعریف باستان شناسی :

          باستان شناسی شاخه ای از علوم اجتماعی است که به مطالعه گذشته از طریق مدارک مادی می پردازد. منابع اطلاعاتی باستان شناسی از داده های مادی (یا دیگر داده ها) تشکیل می شود که به نحوی به انسان مربوط است، و ما آن را آثار فرهنگی می خوانیم. باستان شناسی از یک سو مسیر تاریخ را تعیین می کند و از سوی دیگر مادر تاریخ است. روشن کردن گذشته هر جامعه از جهت مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از اصول اساسی این رشته است. حفاری از فعالیت های اصلی باستان شناسی است زیرا از این طریق وضع آثار مدفون با همان شکل و حالت که بر روی لایه های مختلف قرار دارد مشخص می شود. به نقل تاریخ نخستین کسی که به فعالیت های باستان شناسی پرداخت نبونیدس (آخرین پادشاه بابل ) بود که برای یافتن نام سازنده معبد شمش، الهه خورشید آن را کاوید و دیوارهای معبدی را کشف کرد که نرمسین ساخته بود.

         در سال 1940 اولین گروه از دانشجویان باستان شناسی دانشکده ادبیات در دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدند، برخی از این فارغ التحصیلان پس از آن در دانشگاه های معتبر اروپا و ایالات متحده به تحصیل ادامه دادند، یکی از آنها « عزت الله نگهبان » بود که پس از بازگشت به ایران مؤسسه باستان شناسی را در دانشگاه تهران تاسیس کرد. از سال 1960 اداره کل باستان شناسی ایران که جایگزین اداره عتیقات قدیم شده بود تفاهم نامه های با دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی خارجی بستند.

    لیست گزارش های باستان شناسی

     

دسترسی سریع
ارتباط با ما
تلفن:  05137269070 نمابر:  05137269502   داخلی: 120    
زمان بازدید موزه:  نيمه اول سال 8 الی 20 و نيمه دوم سال 8 الي 17
Visit time: every day at 8 a.m to 20 p.m
Image result for ticket pictogram قیمت بلیت برای گردشگران داخلی:  3000 تومان
Ticket for foreigner tourist: 200,000 Rial
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق