• * تعریف صنایع دستی:

          صنایع دستی به عنوان زیر مجموعه ای وسیع از هنرهای سنتی ایران از گذشته های دور تا امروز جایگاه ویژه ای دارد فرهنگ بومی و معنوی سرزمین مان داشته است. صنایع دستی به آن گروه از صنایعی گفته می شود که مهارت، ذوق و بینش انسان در آن نقش اساسی دارد، در مجموع می توان گفت صنایع دستی به آن گروه از صنایع گفته می شود که تمام یا بخش اعظم مراحل ساخت فرآورده های آن با دست انجام گرفته و در چارچوب فرهنگ و بینش هر منطقه و با دیدگاه قومی ساخته و پرداخته می شود. صنایع دستی بازتابی از تاریخ تمدن هر ملت و قومی است و می توان انتشار مؤثری برای فرهنگ و سنن مناطق مختلف باشد.
     

    گزارش های
    صنایع دستی و هنرهای سنتی

     
دسترسی سریع
ارتباط با ما
تلفن:  05137269070 نمابر:  05137269502   داخلی: 120    
زمان بازدید موزه:  نيمه اول سال 8 الی 20 و نيمه دوم سال 8 الي 17
Visit time: every day at 8 a.m to 20 p.m
Image result for ticket pictogram قیمت بلیت برای گردشگران داخلی:  3000 تومان
Ticket for foreigner tourist: 200,000 Rial
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق