• تعریف حفاظت و مرمت
          مرمت اثر هنری به تعمیر و بازسازی آثار هنری با استفاده از تجهیزات مدرن و فنون تعمیرات بطوری که خدشه ای به اصالت و هویت اثر هنری وارد نگردد گفته می شود. آفرینش اثر هنری در یک شرایط زمانی مکانی مشخص به دست هنرمند هنگامی بار معنایی می یابد که از نگاه انسان های دوره های تاریخی گوناگون به دور نماند و پیوند شکلی محتوایی بین هنرمند و مخاطب ایجاد گردد. این پیوند و تداوم نیاز به بازآفرینی و باززنده سازی اثر هنری در طول زمان دارد. در واقع تبیین اثر هنری خود مستلزم هنر دیگری است که آن را تکمیل نموده و ارزش های شکلی معنایی اثر را متعالی تر می سازد. آن هنگامی که اثری هنری بدست هنرمند دیگری بازنگری می شود تا الگوهای معنایی و زیبایی شناختی خود را به عرصه آفرینش مجدد بسپارد، گویی معنایی دگر یافته و از نو خلق می شود تا در لحظه خویش بماند و آهنگ متداوم زمان را نوایی دوباره دهد. در واقع مرمت به شکلی کامل کننده تمام هنرهایی است که زمان را تجریه می کنند تا بمانند و در حضور انسان به تکامل خویش پویایی بخشند.

    لیست گزارش های
    مرمت بناها

     لیست گزارش های
    مستندسازی بناها


دسترسی سریع
ارتباط با ما
تلفن:  05137269070 نمابر:  05137269502   داخلی: 120    
زمان بازدید موزه:  نيمه اول سال 8 الی 20 و نيمه دوم سال 8 الي 17
Visit time: every day at 8 a.m to 20 p.m
Image result for ticket pictogram قیمت بلیت برای گردشگران داخلی:  3000 تومان
Ticket for foreigner tourist: 200,000 Rial
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق